Triple Screening in het eerste trimester van de zwangerschap: wat het is en wanneer het wordt uitgevoerd

de drievoudige screening, ook genoemd drievoudige test het is een screening of tracking test (in het Engels, doorlichting) die de zwangere vrouw wordt aangedaan om mogelijke genetische veranderingen van de foetus te detecteren.

Het is een niet-invasieve test, omdat het niet in de baarmoeder doordringt, die is gemaakt van een bloedmonster van de moeder. Het is een routinematige interventie die bestaat uit een eenvoudige bloedafname zonder risico voor de moeder of de foetus.

Het is geen sluitende test, dat wil zeggen, het is geen diagnose, maar eerder een risico-index meten dat de foetus bepaalde chromosomale afwijkingen heeft, zoals trisomie 21 (syndroom van Down), trisomie 18 (syndroom van Edwards) en neurale buisdefecten.

Drievoudige screening in het eerste trimester van de zwangerschap

Het bestaat uit een beoordeling van het risico op chromosomopathie dat wordt verkregen door te combineren drie biochemische markers aanwezig in het bloed van de moeder (vandaar de drievoudige screeningnaam): PAPP-A (alfa-fetoproteïne, eiwit geproduceerd door de foetus), gratis beta-HCG (humaan choriongonadotropine, het zwangerschapshormoon, geproduceerd door de placenta ) en vrij oestriol (oestrogeen geproduceerd door de foetus en placenta).

In sommige laboratoria wordt ook een vierde parameter, inhibine A, gemeten, die een viervoudige detectietest wordt genoemd, maar deze is niet al te wijd verspreid.

Deze biochemische waarden kruisen met de gegevens van de meting van nuchale translucentie (nekplooi) van de foetus bepaald door echografie en worden gewogen volgens demografische gegevens (leeftijd van de moeder, ras, gewicht, als ze een roker is, of diabetes heeft ) het gooien van een besturingsalgoritme dat de kansen meet dat de foetus een afwijking heeft.

Wanneer het risico is groter dan 1 op 270 (leest 1/270 of 1: 270), dat wil zeggen wanneer de waarde kleiner is dan 270, of wat hetzelfde is onder de snede, wordt het aanbevolen om preciezere tests uit te voeren, zoals een vruchtwaterpunctie of een coriale biopsie om uit te sluiten of te bevestigen het risico In het volgende bericht zullen we meer in detail praten over de waarden van drievoudige screening.

Bij vrouwen jonger dan 35 jaar detecteert het tussen 75 en 85 procent van de afwijkingen aan de neurale buis en 60 procent van de gevallen van het syndroom van Down. Bij vrouwen ouder dan 35 detecteert het 75 procent van neurale buisafwijkingen en gevallen van het syndroom van Down.

Naast het gebruik om chromosomale afwijkingen te detecteren, dient drievoudige screening om een ​​meervoudige zwangerschap en zwangerschappen te identificeren die min of meer geavanceerd zijn dan eerder werd aangenomen.

Wie wordt getest op drievoudige screening

Het prioritaire doel van screening is vrouwen met een laag risico drager te zijn van een foetus die wordt getroffen door chromosomopathie, maar het sluit degenen met hoge risicofactoren niet uit, zoals:

  • Ouder dan 35 jaar zijn
  • Een voorgeschiedenis hebben van eerdere zwangerschap met chromosomale afwijkingen
  • Het hebben van een geschiedenis van het syndroom van Down in de familie
  • Dat een van de ouders een chromosomale afwijking vertoont
  • Na herhaalde abortussen, kinderen die dood zijn geboren of met aangeboren misvormingen zonder vastgestelde oorzaken
  • Zijn blootgesteld aan hoge niveaus van ioniserende straling

Wanneer drievoudige screening is voltooid

De drievoudige screening van het eerste trimester wordt uitgevoerd tussen week 10 en 13 van de zwangerschap, zijnde tussen week 11 en 12 wanneer het een betrouwbaarder resultaat oplevert, met een diagnostische gevoeligheid tussen 86 en 90 procent en 5 procent valse positieven.

Af en toe wordt de test uitgevoerd aan het begin van het tweede trimester, tussen weken 15 en 18 (idealiter tussen 15 en 16) en kan worden gedaan tot week 20, maar de gevoeligheid is lager, rond 78 procent met een 14 procent valse positieven. In dit stadium van de zwangerschap moet, indien van toepassing, ook rekening worden gehouden met de tijd voor de vruchtwaterpunctie en de wettelijke limiet voor vrijwillige zwangerschapsafbreking.

In dit eerste bericht wilden we je volledige informatie geven over wat het is, wat het detecteert en aan wie de drievoudige screeningstest wordt uitgevoerd of drievoudige test. In toekomstige berichten zullen we meer gedetailleerd praten over hoe de drievoudige screeningwaarden moeten worden geïnterpreteerd en wat er gebeurt als het resultaat een hoog risico aangeeft dat de baby aan chromosomale afwijkingen lijdt.

Foto's | virexmachina en Neeta Lind op Flickr
Bij baby's en meer | Screeningtest om het syndroom van Down te detecteren: een tweesnijdend zwaard, prenatale tests: drievoudige screening

Video: Our Miss Brooks: Connie the Work Horse Babysitting for Three Model School Teacher (Januari- 2020).